Covid 19 Lockdown

מגפת הקורונה פרצה בסין בסוף 2019. לפני שהתגלו חולים בישראל, נקטו הרשויות בישראל פעולות למניעת כניסת המחלה לישראל על ידי נשאים החוזרים ממדינות נגועות. הוחמרה מדיניות הכניסה לישראל מערכת הבריאות.

ב-27 בינואר חתם שר הבריאות יעקב ליצמן על צו, לפי פקודת בריאות העם, המוסיף את נגיף קורונה החדש לרשימת המחלות בעלות חשיבות בין-לאומית המחייבות הודעה מיידית.

ב-2 בפברואר החל המכון הביולוגי לפעול ליצירת חיסון. לשם כך הובאו על ידי משרד הביטחון, משלוחים מסין של נגיף הקורונה.

ב-12 באפריל נכנס לתוקפו צו המחייב עטיית מסכה בכל יציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי. בשל חשש ממחסור במסכות, הציע משרד הבריאות להשתמש במסכות בד מתוצרת בית

להתפשטות המגפה בישראל היו השפעות על כלל התחומים; על החברה, הכלכלה, ההמערכת הפוליטית בישראלהמחאה נגד השלטון. על מערכת החינוך, הספורטאיכות סביבה, ותעשיית המוזיקה. על הקהילה החרדית על הקהילה הגאה על התעסוקה, על אלימות במשפחה על אלימות מינית בתוך המשפחה ועל צריכת האינטרנט הביתית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =